Series Information

Gundam Breaker Battlogue

 

Director:

Masami Obari

Writer(s):

So Mayumi

Yuichiro Kitaoka

Mechanical Designer(s):

Kanetake Ebikawa

Kyoshi Takigawa

Kunio Okawara

Naohiro Washio

Kotaro Ando

Kyoryu Kuramochi

Character Designer(s):

Kenichi Ohnuki

Shuri Toda

Yuriko Chiba

Taiki

Internet Release:

Japan 10.19.21 -

U.S. 10.19.21 -