Series Information

Gundam Build Fighters Try

 

Director:
Shinya Watada

 

Writer:

Yousuke Kuroda

 

Mechanical Designer(s):
Kunio Okawara
Kanetake Ebikawa
Junya Ishigaki
Junichi Akutsu
Kenji Teraoka
Shinya Terashima
Susumu Imaishi
NAOKI

Character Designer:

Kenichi Ohnuki

 

Musical Composer(s):
Yuuki Hayashi
Asami Tachibana

 

Airdates:

Japan 10.08.14 - 04.01.15
U.S. 10.08.14 - 04.01.15