Series Information

Gundam AGE

 

Director(s):
Susumu Yamaguchi
(TV)
Shinya Watada (OVA)

 

Writer(s):

Akihiro Hino
Kazuho Hyodo
Noboru Kimura
Rika Nakase
Yoichi Kato

 

Mechanical Designer(s):

Kanetake Ebikawa
Kenji Teraoka
Junya Ishigaki

Character Designer(s):

Takuzo Nagano
Michinori Chiba

 

Musical Composer:
Kei Yoshikawa

 

Airdates:

Japan 10.09.11 - 09.23.12

Video Release (OVA):
Japan 07.26.13