Series Information

Gundam 00

 

Director:

Seiji Mizushima

Writer:

Yousuke Kuroda

Mechanical Designer(s):

Kanetake Ebikawa
Takayuki Yanase
Hitoshi Fukuchi
Kenji Teraoka
Naohiro Washio
Kunio Okawara
Seiichi Nakatani

Character Designer(s):

Yun Kouga
Michinori Chiba

Musical Composer:
Kenji Kawai

Airdates:

Japan 10.06.07 - 03.29.09
U.S. 11.24.08 - 09.21.09

Video Release (SE):
Japan 10.27.09 - 02.23.10