Movie Information

Gundam 00 Movie

 

Director:
Seiji Mizushima

 

Writer:

Yousuke Kuroda

 

Mechanical Designer(s):

Kanetake Ebikawa
Takayuki Yanase
Hitoshi Fukuchi
Kenji Teraoka
Naohiro Washio
Seiichi Nakatani

Character Designer(s):

Yun Kouga
Michinori Chiba

 

Musical Composer:
Kenji Kawai

 

Theatrical Release:

Japan 09.18.10