Series Information

Full Metal Panic

 

Director:

Koichi Chigira

Writer(s):
Koichi Chigira

Fumihiko Shimo

Masashi Sogo
Tomihiko Ohkubo
Seiji Sogo
Koji Ueda
Hidefumi Kimura

Mechanical Designer(s):

Kanetake Ebikawa

Toshiaki Ihara

Character Designer:

Osamu Horiuchi

Musical Composer:

Toshihiko Sahashi

Airdates:

Japan 01.08.02 - 06.18.02