Series Information

Gundam: Iron-Blooded Orphans

 

Director:
Tatsuyuki Nagai

 

Writer:

Mari Okada

 

Mechanical Designer(s):
Naohiro Washio
Kanetake Ebikawa
Ippei Gyoubu
Kenji Teraoka
Tamotsu Shinohara

Character Designer(s):

Yu Ito
Michinori Chiba

 

Musical Composer:
Masaru Yokoyama

 

Airdates:

Japan 10.04.15 - 04.02.17

U.S. 06.04.16 -