Series Information

Director:
Tatsuyuki Nagai

 

Writer:

Mari Okada

 

Mechanical Designer(s):
Naohiro Washio
Kanetake Ebikawa
Ippei Gyoubu
Kenji Teraoka
Tamotsu Shinohara

Character Designer(s):

Yu Ito
Michinori Chiba

 

Musical Composer:
Masaru Yokoyama

 

Airdates:

Japan

10.04.15 - 03.27.16 (S1)

10.02.16 - 04.02.17 (S2)

U.S.

06.04.16 - 12.10.16 (S1)

10.07.17 - (S2)